Çocuklar İçin

Afete Hazırlık konusu toplumun tüm düzeylerini ilgilendirmekle beraber, afete hazır bir toplum yaratma misyonu çerçevesinde ileriye dönük olarak çocuk ve genç neslin önemi çok büyüktür. Afete hazırlık bilinci, toplumun bireylerine çocuk yaştayken verilir ve zamanla geliştirilirse çok daha verimli olacaktır.

Deprempark Eğitimleri
 
 

Çocuklar için Deprem ve Tsunami El Kitabı 

 
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü liderliğinde Mardim Projesi Kapsamında çocuklar için hazırlanan video