İletişim

Adres: B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Afete Hazırlık Laboratuvarı

34684 Çengelköy-Üsküdar-İstanbul

Telefon: 0 216 308 18 68
Faks: 0 216 516 33 09
E-mail: ahlab@boun.edu.tr