İMO İZMİR ŞUBESİNDE ABCD TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTMEN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İMO İZMİR ŞUBESİNDE ABCD TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTMEN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
 
1-2 Ekim 2018 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Afet Komisyonu üyelerinin katılımı ile AHEB Eğitmenleri tarafından  "ABCD Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi" programı gerçekleştirilmiştir.
 
İMO İzmir Şubesi Afet Komisyonu üyelerinin halkımızın ve öğrencilerimizin afet bilinçlerini arttırmayı hedefleyen çok değerli çalışmalarında başarılar dileriz.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Birimi olarak öncelikle bu çalışmaya destek veren İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sayın Gürkan ERDOĞAN'a, Afet Komisyonu Başkanı Sayın Abdullah İNCİR'e şube sekreteri Sayın Eylem ULUTAŞ AYATAR'a ve sevgili komisyon üyelerine çok teşekkür ederiz.